تئاترها

نمایش دور از دسترس اطفال نگهداری شود
تئاترشهر - سالن سایه
يكشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ تا سه‌شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵- ساعت : ۲۰:۰۰
بها : ۲۰۰۰۰  
خرید
نمایش حلاج گفت: امروز بینی و فردا بینی و پس آن فردا
تماشاخانه سه‌نقطه - سالن خسرو شکیبایی
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵ تا جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵- ساعت : ۱۸:۰۰
بها : ۲۰۰۰۰  
پایان یافته
نمایش آنتیگون
تالار فخرالدین اسعد گرگانی (گرگان)
پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۵ تا پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵- ساعت : ۱۸:۰۰
بها : ۱۵۰۰۰  
خرید
نمایش دال
خانه نمایش دا
پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۵ تا جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵- ساعت : ۱۸:۳۰
بها : ۲۰۰۰۰  
پایان یافته
مجموعه فیلم تئاترهای باران
تئاتر باران
يكشنبه ۰۱ فروردين ۱۳۹۵ تا سه‌شنبه ۰۱ فروردين ۱۳۹۶- ساعت : ۰۰:۰۰
بها :  
خرید
نمایش ابوبکر محمدی، فاطمه محمدی
تماشاخانه سنگلج
پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵ تا جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵- ساعت : ۱۸:۰۰
بها : ۲۰۰۰۰  
خرید
نمایش سربسته از تهران
تئاترشهر - سالن سایه
يكشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ تا دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵- ساعت : ۱۷:۳۰
بها : ۲۰۰۰۰  
خرید
نمایشنامه‌خوانی چهارصد دستگاه
فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵- ساعت : ۱۷:۰۰
بها : ۱۰۰۰۰  
پایان یافته
نمایش هناسه
تئاتر باران
شنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۵ تا چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۵- ساعت : ۱۷:۰۰
بها : ۱۵۰۰۰  
پایان یافته
نمایش درس
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ تا جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵- ساعت : ۱۸:۳۰
بها : ۱۵۰۰۰  
پایان یافته
نمایش دوازده
تماشاخانه پالیز
دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵ تا دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵- ساعت : ۱۹:۰۰
بها : ۲۰۰۰۰  
پایان یافته
نمایش مجلس اشیاء
سوله حیاط مجموعه تئاتر محراب
سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۵ تا پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵- ساعت : ۱۹:۳۰
بها :  
خرید
نمایش ارکستر زنان آشویتس
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
دوشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۵ تا سه‌شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵- ساعت : ۱۷:۱۵
بها : ۱۵۰۰۰  
خرید
نمایش خانه ابری
ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
يكشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵ تا جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵- ساعت : ۲۰:۳۰
بها : ۳۰۰۰۰  
خرید
نمایش گاری گت گت
سالن ارغنون
دوشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۵ تا سه‌شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵- ساعت : ۱۹:۳۰
بها : ۲۰۰۰۰  
خرید
نمایش سه خواهر
تالار مولوی - سالن بزرگ
جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵ تا پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵- ساعت : ۲۰:۳۰
بها : ۲۰۰۰۰  
خرید
نمایشنامه‌خوانی زندگى ضربدر ٣
فرهنگسرای سرو
شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵- ساعت : ۱۸:۰۰
بها : ۱۵۰۰۰  
خرید
نمایش هاروی
ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۵ تا جمعه ۲۶ آذر ۱۳۹۵- ساعت : ۲۰:۰۰
بها : ۳۰۰۰۰  
خرید
مرکز فروش نمونه | PHP