تئاترها

نمایش برابر آلفا
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵ تا يكشنبه ۱۲ دى ۱۳۹۵- ساعت : ۱۷:۰۰
بها : ۱۵۰۰۰  
پایان یافته
مجموعه فیلم تئاترهای باران
تئاتر باران
يكشنبه ۰۱ فروردين ۱۳۹۵ تا سه‌شنبه ۰۱ فروردين ۱۳۹۶- ساعت : ۰۰:۰۰
بها :  
خرید
نمایش بانوی گم شده
سالن ارغنون
يكشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵ تا سه‌شنبه ۲۸ دى ۱۳۹۵- ساعت : ۲۰:۴۵
بها : ۲۵۰۰۰  
پایان یافته
نمایش لِ ته
تئاترشهر - سالن سایه
پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵ تا دوشنبه ۲۷ دى ۱۳۹۵- ساعت : ۱۹:۳۰
بها : ۲۰۰۰۰  
پایان یافته
نمایش کاریزماه
خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
پنجشنبه ۰۹ دى ۱۳۹۵ تا پنجشنبه ۳۰ دى ۱۳۹۵- ساعت : ۲۰:۰۰
بها : ۱۵۰۰۰  
پایان یافته
نمایش تله موش
تماشاخانه فانوس
يكشنبه ۰۵ دى ۱۳۹۵ تا جمعه ۰۸ بهمن ۱۳۹۵- ساعت : ۲۰:۰۰
بها : ۲۰۰۰۰  
خرید
پرفورمنس صدا و تصویر گریز
پردیس کورش، سالن البرز (شماره ۷)
يكشنبه ۲۶ دى ۱۳۹۵- ساعت : ۲۲:۰۰
بها : ۴۰۰۰۰  
پایان یافته
نمایشنامه‌خوانی آب بازی
خانه نمایش دا
پنجشنبه ۰۹ دى ۱۳۹۵ تا شنبه ۱۱ دى ۱۳۹۵- ساعت : ۲۰:۲۰
بها : ۱۲۰۰۰  
پایان یافته
نمایش حساب پرداخت نمیشه
ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
چهارشنبه ۰۱ دى ۱۳۹۵ تا پنجشنبه ۳۰ دى ۱۳۹۵- ساعت : ۱۸:۱۵
بها : ۳۵۰۰۰  
پایان یافته
نمایش باغبان مرگ
ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
سه‌شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۵ تا پنجشنبه ۳۰ دى ۱۳۹۵- ساعت : ۱۸:۰۰
بها : ۳۰۰۰۰  
پایان یافته
مرکز فروش نمونه | PHP