فراهنگ ؛مرکز مدیریت رسانه

مردادماه۱۳۷۸ که فراهنگ شکل گرفت تا به امروز با بهره‌گیری از مدیران ارشد صنعتی و تجاری در حوزه تدوین استراتژی و به‌کارگیری هنرمندان خبره و آشنا با حوزه رسانه‌های مجازی در کنار رسانه‌های محیطی، مکتوب، دیداری و شنیداری ایده‌های خلاقانه را در چارچوب استراتژی طراحی شده به‌عنوان فعالیتهای تبلیغی ، ترویجی ،میان‌رشته‌ای و روابط‌عمومی در اختیار مشتریان خود قرار داده و در چشم انداز آینده اش، حفظ وکسب جایگاه برترین‌ها در کشور و ورود به فعالیت و گسترش آن را فراتر از مرزها ترسیم کند.