دپارتمان میان رشته ای

در زمانه‌ای که انسان‌ همواره در معرض مواجهه با مسائلی چند بعدی است و علوم و هنرهای مختلف بعضا چنان به یکدیگر نزدیک‌ شده که تشخیصِ مرز بین شان مشکل می‌شود، دیگر محدودکردن هنر، رسانه، معماری، سینما، گرافیک، عکاسی و ... به رشته‌هایی تخصصی، جواب‌گوی نیاز دنیا و انسانِ مدرن نیست.
از دیگر سو بر اساس مطالعات، همواره چشم‌اندازهای گوناگونی که چند رشته مختلف به موضوعی واحد داشته‌اند، منجر به خلق آثاری شگرف شده است.

اینجاست که نیاز به درهم‌آمیختگی و آشتیِ هنرها و علوم مختلف با یکدیگر برای جلب‌توجه مخاطب، احساس می‌شود چراکه ترکیب قلمروهای فکری و استفاده از ظرفیت دیگر هنرها به بروز خلاقیت خواهد انجامید.
فراهنگ به منظور پیاده سازی همه جانبه ابعاد فرهنگی،هنری،تجاری و ماندگاری خلاقانه برند در اذهان مخاطبین با امتزاج رشته‌های هنری همچون معماری، موسیقی، سینما، تئاتر، رشته‌های گوناگون ادبی و دیگر شاخه‌های هنر مدرن همچون طراحی مفهومی و موضوعی، چیدمان، پرفورمنس، دیجیتال‌آرت و ... دست به تولید ابزارهای نوین و مانا زده است.

تکنیک داستان سرایی برند جهت تعامل و ماندگاری بیشتر در اذهان مخاطبین ونیز تعمیم و گسترش این داستان در شکل ها وفرمهای متنوع هنری مرتبط با برند از جمله استراتژی های پیشرفته ومدرن تبلیغاتی ،اطلاع رسانی و آگاهی بخشی بصورت پیدا و پنهان است. 

دپارتمان میان‌رشته‌ای

پیدا وپنهان ارتباط