سعید ملایی

ملايی، رنكينگ يك دنيا را پس گرفت

/saeidmollaei

ملی پوش پرافتخار ایران با کسب مدال طلای رقابت های گرندپری چین ، دوباره به رنکینگ نخست وزن 81- کیلوگرم بازگشت.