به گزارش روابط  عمومی هیات جودو، جوجیتسو و کوراش؛ رقابت های جایزه بزرگ کوراش که به میزبانی تاشکند ازبکستان از 19 خرداد ماه آغاز شده بود با مقام نایب قهرمانی نمایندگان کشورمان به کار خود پایان داد.
در این دوره از رقابت ها تیم بیمه کوثر، قهرمان لیگ برتر باشگاه های کوراش کشور به عنوان نماینده ایران شرکت کرد که کوراش کاران این تیم موفق شدند با کسب یک مدال طلا ، دو مدال نقره و یک برنز در سکوی دومی این دوره از رقابت ها قرار بگیرد.

در روز دوم این پیکارها،‌ ميد تيزتک در وزن ٨١ كيلو گرم در دور اول حريفي از افغانستان، قهرمان سابق آسيا را با اقتدار از پيش رو برداشت، سپس بعد از غلبه مقابل حريفاني از هند، آذربایجان و تاجیکستان در فينال به مصاف حريفي از تيم ميزبان رفت و در كمال شايستگي نتيجه را واگذار و به مدال نقره دست یافت.
مصطفی آهن فروش ، در وزن به اضافه صد كيلوگرم نيز در دور اول با قرعه استراحت روبه رو شد، در دور دوم نيز حريفي از افغانستان را از پيش رو برداشت و در دور سوم مغلوب حريفي از تاجيكستان شد و به مدال برنز دست یافت
هادي قديمي نيز در وزن ٨١-  در دور اول حريفي از تركمنستان را برد و در دور دوم مغلوب حريفي از تاجيكستان شد و از دور مسابقات حذف شد.

در روز نخست جعفر فیروزآبادی و حامد رشیدی به مدال طلا و نقره دست یافته بودند

لازم به ذکر است؛ این رقابتها در ۷ وزن آقایان و ۸ وزن بانوان برگزار می شود و به دارنده مدال طلا ۳۰۰۰ دلار، صاحب مدال نقره ۲۰۰۰ دلار و به مدال برنز ۱۰۰۰ دلار پرداخت می شود.

اميد تيزتك: وزن ٨١ كيلو گرم
دور اول با حريفي از افغانستان كه داراي قهرماني آسيايي مي باشد با اقتدار او را از پيش روي برداشته در دور دوم با حريفي از هند كه بعد از غلبه بر او به مصاف حريفي از آذربايجان مي رود كه اورا نيز دردقيقه دو م با امتياز حلال ازپيش روي بر مي دارد و در دور بعد با حريفي از تاجيكستان روبرو شده كه از سد او نيز ميگذرد و در فينال به مصاف حريفي از تيم ميزبان رفته و در كمال شايستگي نتيجه را واگذار وبه مدال نقره دست مي يابد

در وزن به اضافه يكصد كيلو گرم نيز مصطفي آهن فروش در دور اول با قرعه استراحت مواجه و در دور دوم نيز حريفي را از افغانستان از پيش روي برداشته و در دور سوم نيز مغلوب حريفي از تاجيكستان شده و به مدال برنز دست ميابد

هادي قديمي نيز در وزن ٨١- نيز در دور اول حريفي از تركمنستان را برده و در دور دوم مغلوب حريفي از تاجيكستان شده و از دور مسابقات حدف مي شود

اميد تيزتك: وزن ٨١ كيلو گرم
دور اول با حريفي از افغانستان كه داراي قهرماني آسيايي مي باشد با اقتدار او را از پيش روي برداشته در دور دوم با حريفي از هند كه بعد از غلبه بر او به مصاف حريفي از آذربايجان مي رود كه اورا نيز دردقيقه دو م با امتياز حلال ازپيش روي بر مي دارد و در دور بعد با حريفي از تاجيكستان روبرو شده كه از سد او نيز ميگذرد و در فينال به مصاف حريفي از تيم ميزبان رفته و در كمال شايستگي نتيجه را واگذار وبه مدال نقره دست مي يابد

در وزن به اضافه يكصد كيلو گرم نيز مصطفي آهن فروش در دور اول با قرعه استراحت مواجه و در دور دوم نيز حريفي را از افغانستان از پيش روي برداشته و در دور سوم نيز مغلوب حريفي از تاجيكستان شده و به مدال برنز دست ميابد

هادي قديمي نيز در وزن ٨١- نيز در دور اول حريفي از تركمنستان را برده و در دور دوم مغلوب حريفي از تاجيكستان شده و از دور مسابقات حدف مي شود

اميد تيزتك: وزن ٨١ كيلو گرم
دور اول با حريفي از افغانستان كه داراي قهرماني آسيايي مي باشد با اقتدار او را از پيش روي برداشته در دور دوم با حريفي از هند كه بعد از غلبه بر او به مصاف حريفي از آذربايجان مي رود كه اورا نيز دردقيقه دو م با امتياز حلال ازپيش روي بر مي دارد و در دور بعد با حريفي از تاجيكستان روبرو شده كه از سد او نيز ميگذرد و در فينال به مصاف حريفي از تيم ميزبان رفته و در كمال شايستگي نتيجه را واگذار وبه مدال نقره دست مي يابد

در وزن به اضافه يكصد كيلو گرم نيز مصطفي آهن فروش در دور اول با قرعه استراحت مواجه و در دور دوم نيز حريفي را از افغانستان از پيش روي برداشته و در دور سوم نيز مغلوب حريفي از تاجيكستان شده و به مدال برنز دست ميابد

هادي قديمي نيز در وزن ٨١- نيز در دور اول حريفي از تركمنستان را برده و در دور دوم مغلوب حريفي از تاجيكستان شده و از دور مسابقات حدف مي شود

اميد تيزتك: وزن ٨١ كيلو گرم
دور اول با حريفي از افغانستان كه داراي قهرماني آسيايي مي باشد با اقتدار او را از پيش روي برداشته در دور دوم با حريفي از هند كه بعد از غلبه بر او به مصاف حريفي از آذربايجان مي رود كه اورا نيز دردقيقه دو م با امتياز حلال ازپيش روي بر مي دارد و در دور بعد با حريفي از تاجيكستان روبرو شده كه از سد او نيز ميگذرد و در فينال به مصاف حريفي از تيم ميزبان رفته و در كمال شايستگي نتيجه را واگذار وبه مدال نقره دست مي يابد

در وزن به اضافه يكصد كيلو گرم نيز مصطفي آهن فروش در دور اول با قرعه استراحت مواجه و در دور دوم نيز حريفي را از افغانستان از پيش روي برداشته و در دور سوم نيز مغلوب حريفي از تاجيكستان شده و به مدال برنز دست ميابد

هادي قديمي نيز در وزن ٨١- نيز در دور اول حريفي از تركمنستان را برده و در دور دوم مغلوب حريفي از تاجيكستان شده و از دور مسابقات حدف مي شود

اميد تيزتك: وزن ٨١ كيلو گرم
دور اول با حريفي از افغانستان كه داراي قهرماني آسيايي مي باشد با اقتدار او را از پيش روي برداشته در دور دوم با حريفي از هند كه بعد از غلبه بر او به مصاف حريفي از آذربايجان مي رود كه اورا نيز دردقيقه دو م با امتياز حلال ازپيش روي بر مي دارد و در دور بعد با حريفي از تاجيكستان روبرو شده كه از سد او نيز ميگذرد و در فينال به مصاف حريفي از تيم ميزبان رفته و در كمال شايستگي نتيجه را واگذار وبه مدال نقره دست مي يابد

در وزن به اضافه يكصد كيلو گرم نيز مصطفي آهن فروش در دور اول با قرعه استراحت مواجه و در دور دوم نيز حريفي را از افغانستان از پيش روي برداشته و در دور سوم نيز مغلوب حريفي از تاجيكستان شده و به مدال برنز دست ميابد

هادي قديمي نيز در وزن ٨١- نيز در دور اول حريفي از تركمنستان را برده و در دور دوم مغلوب حريفي از تاجيكستان شده و از دور مسابقات حدف مي شود